logo  

Ullensaker
Menighet

 


Forsiden
Program våren 2024
Historietime
Temasider
Nyttige linker
Stat - Kirke
Gave med skattefradrag
Veibeskrivelse

Påsken - Livets fest Hva er Frikirken Kirkens kurs Gnostiske evangelier

PÅSKEN  -  LIVETS FEST

Kan vi tro på Jesu oppstandelse? Er ikke det hele litt for utrolig?

Mennesker står ikke opp fra de døde. Vi har ingen vidnesbyrd om slike mirakler bortsett fra det Bibelen forteller. Der kan vi lese at Jesus vakte enkens sønn i Nain opp fra de døde og at han kalte sin venn Lasarus frem fra gravkammerets mørke. Men ingen av disse lever idag. De var fortsatt underlagt livets forgjengelighet og måtte igjen gå dødens vei når deres time kom for annen gang.

Drømmen om det evige liv lever hos mange. Vi finner tanken om dette i de fleste religioner. I vår tid håper mange at den medisinske vitenskap en vakker dag skal løse dødens gåte. I påvente av slike tider, er det noen som til og med finner på å fryse ned sine kjæres legemer i håp om at de en gang kan vekkes til live når evighetsmedisinen en gang i fremtiden er et faktum.

Groteskt, spør du meg.

Men i kristendommen er oppstandelsen selve det sentrale i troen. «Hvis ikke Kristus er stått opp, er troen uten mening» skriver Paulus i 1. Kor. 15, 17.

Men hva med de mange beretninger om oppstandelsen hos evangelistene, de er jo så forskjellige? Slik er det mange som spør. Kan vi tro på Jesu oppstandelse?

Det er rett at det er en stor variasjon i detaljer i evangeliene. For noen betyr dette at de tviler på troverdigheten. For meg er det faktisk motsatt. Det at beretningene har såpass stor variasjon viser meg at dette ikke er konstruerte fortellinger. Hvis fortellingen om Jesu oppstandelse var laget av Jesu disipler for å dekke over det pinlige faktum at han var død og borte, ville de 4 evangeliene i vår Bibel etter all sannsynlighet være aldeles like.

Men tenk om du sammen med noen andre er øyenvitne til en trafikkulykke. Dere ble alle kalt inn som vitner. Alle sa de hadde sett det samme, selve ulykken. Men ellers spriket vitneutsagnene i detaljene. Noen hadde lagt merke til en ting ved ulykken, andre hadde festet seg ved andre ting. Det var full enighet om hovedsaken selv om alle fortalte om ulykken på sin måte.

Slik ser jeg oppstandelsesfortellingen. Alle evangeliene forteller at Jesus sto opp fra de døde. Alle forteller også at det var kvinner som så den oppstandene Jesus først. Altså ikke disiplene som vi skulle ha ventet i en konstruert fortelling. Dette er bemerkelsesverdig. Hos jødene kunne ikke kvinnene vitne i en rettssak. En oppkonstruert historie ville derfor neppe valgt kvinner som de første vitner. Når det likevel sies at det var kvinnene som så Jesus først, må grunnen simpelthen være at dette stemte med fakta. Dette er med på å gjøre beretningene svært troverdige.

Vi vet også at alle vitnene til oppstandelsen var så overbevist om det de hadde opplevd og erfart i samvær med den oppstandne Kristus at de var rede til å dø for denne sannheten. Og så langt vi vet fra den første kirkes martyr historie, led alle unntatt Johannes døden for sin overbevisning. Johannes ble nok også forfulgt for sin tro på den oppstandne, for vi hører at han er forvist til øya Patmos da han skriver ned Johannes` Åpenbaring.

Likevel, vi kan argumentere intellektuelt for oppstandelsens troverdighet, men den stille overbevisning finner vi bare i det personlige møte med Jesus. Gjennom historien like til denne dag har mennesker møtt Ham som sa om seg selv at han er «veien, sannheten og livet». De fant livets mening i møte med Ham. Ikke slik at troen ikke kunne veksle med tvilen. Heller ikke slik at det var i de store opplevelser de fant troen på den oppstandne. Men muligens heller for de fleste vokste troen frem som visshet ved at livets ord ble forkynt, livets vann ble utøst over den døpte og livets brød og Jesu blod ble gitt i nattverden. Alt sammen pant på Kristi fortsatte nærvær i sin kirke og hos sine troende.

Derfor gleder vi oss til påske - festen for livet.
«Så fikk du den levende møte. Å, salige, salige stund»
God og velsignet påskehøytid!

Helge Utaker