Ønsker du deg ePost adresse av typen :

Dette er ikke en ekte ePost adresse, men bare en videresending til en ePost adresse som du må ha fra før.

Forrutsettningene for å få en slik videresending er :

  1. Du må allerede ha en ePost adresse som vi kan videresende til.
  2. Du bør ha tilhørighet til Nordkisa skolekrets på en eller annen måte (bo eller har bodd innenfor skolekretsen).
  3. Adressen du ønsker deg må være av typen "firmanavn@nordkisa.no" eller "fornavn.etternavn@nordkisa.no" (Eller i alle fall et navn som identifiserer hvem du er og som ingen andre i Nordkisa Skolekrets burde ha lik rett til).

Send ePost til post@nordkisa.no?subject="Ny ePost adresse" dersom du er interreset i dette.